Vertaalwerk

Buro SMM@rt verzorgt niet alleen het schrijven van teksten, maar kan ook de vertaling verzorgen van deze of andere, door u aangeleverde teksten of documenten.

U kunt hierbij denken aan (jaar)verslagen, brochures, contracten, interviews maar ook aan bijv. (persoonlijke) brieven (liefdesbrief aan een vakantieliefde, klachtenbrief aan een buitenlandse leverancier/webwinkel, verzoek om informatie, reservering van camping/hotel, etc.)

Vertaler

Buro SMM@rt kan teksten vertalen van Nederlands, naar Frysk, Engels of Duits en andersom, vanuit deze talen naar het Nederlands.

 

Teksten  I   Drukwerk  I  (Sport)evenementenorganisatie  I  Secretariaatsservice